INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Reportáž z konference INRI road
Olomouc
22.4.2015 10:44Lenka Hodrova

Reportáž z konference INRI road

Sobota 11. dubna 2015. Pro někoho zcela normální sobotní den prožitý stejně jako všechny před ním, pro někoho sobota plná odpočinku a pro někoho sobota krásná. A právě taková byla naše sobota, sobota účastníků Konference INRIroad v Olomouci, a to doslova.
Už od rána bylo počasí tak krásné, že se nám nechtělo ani vcházet do univerzitního klubu U-club. Po příchodu nás ale přivítali milí organizáři a organizátorky, pro mnohé z nás kamarádi. Postupně jsme se všichni usadili na svá místa a čekali na to, až to všechno začne. Po zaznění znělky se objevili na podiu dva moderátoři. Postupně nám představili všech sedm řečníků, kterými pro tento rok byli Barbora Pintová, Marek Harastej, Jiří Beneš, Filip Fürst, František Černín, Jan Bárta a Tomáš Kábrt. Poté se zahájil dopolední program modlitbou.
A jak se říká ,,dáma má přednost”, tak i Barbora Pintová nám přišla představit krásu jako první. Po krátké aktivitě nám paní Pintová nastínila krásu tak, jak ji vnímali lidé napříč stoletími a kulturami.
Po krátké diskuzi mezi námi zúčastněnými, vystoupil na podium Marek Harastej, který nás do tématu “krása” uvedl vtipem. Přiblížil nám krásu z teologického hlediska a jak hřích ovlivňuje pojetí krásy nebo její vlastnosti.
Dalším řečníkem, který nám poukázal na krásu, byl Jiří Beneš. Ten nás uvedl do knih Starého zákona, poukázal nám na to, kde se vlastně slovo “krása” ve Starém zákoně vyskytuje, nastínil nám, jak krásu v tehdejší době chápali, její funkci a na závěr nám přečetl příběh krásné ženy
Zuzany.
Dopolední program začal i skončil znělkou. Během přestávky na většinu z nás čekaly bagety a samozřejmě teplý jarní vzduch a slunce, které většina z nás vstřebávala v areálu kolejí a poblíž řeky, kde jsme postávali a povídali si ať už o tématu nebo o všedních věcech.
Odpolední program zahájila opět znělka a překvapivě - jiní moderátoři. Před námi v tu chvíli byli ještě čtyři řečníci, a tak byl na podium pozván první odpolední řečník.
Psycholog Filip Fürst nám vysvětlil, jakou roli hraje krása v životě člověka, její dopad na chování lidí a také to, jaký vliv na krásu měl satan, který z ní udělal vlastně soutěž. Na Filipa Fürsta vzápětí navazoval sociolog František Černín, který nám odprezentoval krásu ze společenského hlediska a přiblížil vztah křesťana ke kráse. K tomu nám vysvětlil, že vnímání krásy je vlastně společenský akt.
Na Františka Černína navazoval, po krátkém vstupu Jiřího Beneše, Jan Bárta, který nám přednesl svoji “slohovou práci”, jak svůj výstup sám nazval. Nastínil nám, jak krásu vnímá umění a to, jak umění krásu “chápalo” napříč dějinami.
Jako poslední na podium vystoupil Tomáš Kábrt, který pracuje v médiích a čemuž se věnoval i jeho projev. Krása je totiž v příběhu, a proto citoval několik slavných osobností, jako byli například Solženicyn, Dostojevskij a další.
Na úplný závěr se s řečníky rozloučil Tomáš Harastej, který předal bomboniéru každému z nich kromě Františka Černína, protože tomu ji předal už po jeho vstupu, z důvodu Františkova odjezdu. Poslední bomboniéra náležela zvukařům, kteří si ji po programu řádně vychutnali. Modlitbou se s námi rozloučil Marek Harastej a pak už nás čekal večerní koncert skupiny CESTA, který se konal v modlitebně CASD Olomouc.
A tak za mne už nakonec něco pro vás, kteří jste tam s námi nemohli být: ,,Pán Bůh stvořil člověka krásného a on stvořil každého z nás.” (Filip Fürst)

Anna-Marie Herzigová

Plánované akce

  • V příštích 14 dnech se nic nekoná
Zobrazit kalendář
Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.1518 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál