INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Setkání nad Biblí
Hradec Králové
9.10.2015 18:34Daniela Krapková

Setkání nad Biblí

S Petrem Stašem

Rozhodli jsme se tento rok více studovat Bibli, protože to je věc, která nás spojuje nejen s Bohem, ale i s ostatními. Toto setkávání bude na způsob Biblické hodiny, jen s trochu netradiční a jinou tématikou než se klasicky probírá. Budeme hovořit o tom, co to je víra, hřích, kdo je opravdu Ježíš Kristus, stvoření, ano nebo ne a spousta dalších zajímavých témat. S Petrem Stašem se budeme scházet jednou za čtrnáct dní v budově CASD v Hradci Králové. Každý, kdo by rád přišel je srdečně zván. :)

 

Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost, upevnil jsi zemi a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí dodnes, to všechno jsou tvoji služebníci. Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život.Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji.

Žalm 119, 89-94

 

Datumy konání studia Bible sledujte v kalendáří. Scházíme se jednou za 14 dní v pondělí. 

Stkani_nad_Biblí

Plánované akce

  • V příštích 14 dnech se nic nekoná
Zobrazit kalendář
Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.1281 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál