INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Ohlédnutí za konferencí Kresťan a antikoncepcia
Bratislava
10.3.2016 16:41Jana Polehna

Ohlédnutí za konferencí Kresťan a antikoncepcia

Křesťan a antikoncepce, konference INRIroadV sobotu 20. februára sme mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa odbornej konferencie INRIroad na tému „Kresťan a antikoncepcia“. Konferencia sa konala v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Medzi hosťami boli: dekan EBF doc. Ľubomír Batka, katolícky teológ a lekár prof. Květoslav Šipr, farmaceutka Mgr. Hana Lindtnerová a v adventných kruhoch už zrejme známy psychológ Mgr. Vladimír Korpáš. Prvá časť konferencie bola venovaná bohoslužbe, na ktorej kázal predseda SZ CASD br. Bohumil Kern, ktorý hovoril o hodnote sexuality v živote kresťana a o výzvach, ktoré pred nás stavia súčasná doba. Kázanie bolo značne osobné a jeho cieľom bolo motivovať mladých ľudí k odovzdanosti Bohu aj v tejto oblasti života. Konferencie sa zúčastnili desiatky študentov aj príslušníkov strednej generácie z rôznych častí ČS únie a tiež z prostredia mimo CASD. Prvý odborný vstup patril prof. Šiprovi, ktorý pojednal o metódach antikoncepcie z medicínskeho a etického hľadiska, pričom prezentoval stanovisko katolíckej cirkvi. Po ňom vystúpil dekan EBF doc. Batka, ktorý hovoril o problematike antikoncepcie z perspektívy kresťanskej slobody a zodpovednosti. Vychádzal pritom z väčšinovej protestantskej pozície, ktorá je v používaní antikoncepcie relatívne benevolentná. Dôraz kládol na toleranciu a ohľad tých, ktorí sú vo viere „silní“ na tých, ktorí sú „slabí“. Prednáška Mgr. Korpáša sa týkala vzťahu antikoncepcie a sexuálnej túžby. Brat Korpáš, ktorý sa ako psychológ v praxi zaoberá sexuálnymi deviáciami, rozoberal podstatu sexuálnej túžby a jej implikácie pre miesto antikoncepcie v pohlavnom živote človeka. Posledný odborný vstup patril farmaceutke Mgr. Hanke Lindtnerovej, ktorá hovorila o jednotlivých podobách hormonálnej a chemickej antikoncepcie a ich dopadoch na ľudský organizmus. Všetky prednášky sa vyznačovali erudovanosťou a vyvolali nemálo otázok, ktoré boli rozobraté v poslednom bloku konferencie, ktorým bola panelová diskusia. Vážime si otvorený a korektný prístup všetkých diskutujúcich a sme radi, že nielen vďaka nemu konferencia zožala pozitívny ohlas. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho pomoc pri príprave tejto akcie a veríme, že účastníkom priniesla niečo užitočné do ich aktuálnych či budúcich životov.


Marti Turčan, vedúci INRIroad v Bratislave

Plánované akce

  • V příštích 14 dnech se nic nekoná
Zobrazit kalendář
Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.1546 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál