INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Reportáž ze studentské bohoslužby - Jak vést/Jak se nechat vést
Brno
24.3.2016 16:52Jana Pletkova

Reportáž ze studentské bohoslužby - Jak vést/Jak se nechat vést

Mnohí z Brňákov sme strávili víkend tesne pred študentskou bohoslužbou na akcii INRI Bible Sváteční svitky, kde hosťom bol Marek Harastej. Človek by povedal, že po víkende nabitom informáciami, aplikáciami, vyčerpávajúcim štúdiom, a niekoľkými blokmi Marka budeme už radi, že ideme domov, a nebudeme ho chcieť vidieť najbližšieho pol roka - ale opak bol pravdou!

Marek nás na víkende venovanom knihe Ester (viď. článok) tak oslovil a obohatil, že už keď sme v nedeľu odchádzali zo Svatobořic, tak sme sa nevedeli dočkať utorka na ďalšie jeho myšlienky Usmívající se. A môžem s radosťou poznamenať, že Marek nás nesklamal.

Ale skôr než prejdem k samotnému kázaniu, tak by som chcela okomentovať celkovú atmosféru a priebeh študentskej bohoslužby.

Čakala nás ďalšia časť INRI TV!

A potom nás už Radek, ktorý študentskú bohoslužbu viedol, privítal svojím povestným svojským humorom. Mohli sme sa stíšiť v chválach a tiež sme sa zúčastnili aktivity, kde sme verejne odpovedali na otázky ohľadom nášho vzťahu k leadershipu v našom živote ("Radi sa nechávame viesť? Radi niekomu radíme v tom, čo by mal robiť?" atď). Potom už nasledovalo iba predstavenie rečníka a Marek sa mohol ujať slova.

řečník Marek Harastej

Téma znela: Jak vést?

Marek však hneď na úvod skromne poznamenal, že on nevie ako viesť (poznámka reportérky: toto je hodné zamyslenia, keď to hovorí človek, ktorý založil INRI road, dlhé roky vedie mladých ľudí, jeho práca nesie obrovské ovocie a my sme mu za to vďační). Marek nám ale povedal, že existuje dôležitejšia otázka, ktorú by sme si v kontexte svojho života mali položiť: "Jak se nechat vést?".

Ako prvý verš uviedol Luk 6,39 - "Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy?"

Viesť môže iba ten, kto nie je slepý. Ak chceme niekoho viesť, musíme byť najskôr vedení my.

Marek nám odporučil knižku Uspořádej svůj svět od Gordona MacDonalda, z ktorej pri príprave čerpal, a vďaka ktorej nám predstavil dva typy ľudí (a každý z nás patríme do jednej z týchto kategórií):

  • Vlečení ľudia - človek zameraný na svoj výkon, ide mu viac o cieľ než o cestu, záleží na tituloch, symboloch úspechu, otrokom svojej honby za úspechom, môže mať problém s poctivosťou (využíva skratky,...), zabúda na to, že najdôležitejšie na svete sú vzťahy
  • Vedení ľudia - aký je to človek?

Ako vzor vedeného človeka nám Marek predstavil Jána Krstiteľa, ktorý sa nenechal vliecť okolnosťami, inými ľuďmi, ale nechal sa viesť Bohom.

  1. Ján bol v tej dobe niečím ako "celebrita", chodili za ním davy ľudí, všetci ho poznali, krstil aj významných ľudí. Avšak on veľmi presne vedel, kto je, a kto nie je. V našom živote zažívame dva extrémy: sme buď zakomplexovaní, bez sebavedomia, alebo máme až moc nezdravé nekritické sebavedomie, pýchu. Od Jána Krstiteľa sa môžeme učiť, že sa s Božou pomocou dá dospieť k tomu, že si uvedomíme, čo mi ide, kto som, a kto naopak nie som. Hľadajme tú cestu, ktorú nám Boh pripravil a kadiaľ nás chce viesť.

  2. Ján si dokázal stáť za svojím názorom, tvrdo a nekompromisne. Nenechá sa ovplyvniť vysokým postavením ľudí, ani bohatstvom, je si vedomý svojho poslania a nenechá sa popliesť. Ale keď stretne Ježiša, a má názor, že by nemal krstiť Ježiša, je obdivuhodné, ako prijal, že niečomu nerozumie, a dokázal svoj názor zmeniť.

  3. Ján bol cieľavedomý. Za niekoľko rokov dokázal vyvolať obrovské nábožneské prebudenie. Bol veľmi schopný, ale zároveň veľmi pokorný. Keď už príde čas, že mu končí služba - tak dokázal prijať to, že sa musí umenšovať, a prijal aj svoju smrť. Obdivuhodný vzor...

Aká je naša rola v živote? Chceme byť ako Eliáš, alebo Mojžiš? Hľadáme iba obrovské role? Ale predsa v Biblii neboli iba velikáni, je tam ešte toľko ľudí, ktorí sú obyčajnými ľuďmi, ku ktorým Boh asi nikdy priamo neprehovoril. Ich úloha často bola: byť vernými ľuďmi, vychovať dobre svoje deti, a zomrieť. Pýtajme sa Pána Boha, čo od nás chce...

Ako nás Pán Boh chce viesť?

Oz 11,1-4 - "... ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit" "...provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování, byl jsem jako ti, kdo jim nadlečují jho,..."

  • Keď rodičia učia svoje deti chodiť, tak niekedy musia nechať svoje dieťa aj padnúť na zem.
  • Boh nám dal rozum, a zodpovednosť, sami sa môžeme rozhodnúť, akou cestou chceme ísť. Boh nás nevlečie lanami, ale povrázkami - tenkými, ktoré sa dajú ľahko pretrhnúť. A my sme ich už mnohokrát pretrhli. Ale Pán Boh ich každé ráno znova viaže, a ak budeme dostatočne citliví, tak budeme cítiť ich jemné vedenie.
  • Pán Boh nám neodstraňuje jho, ale nadľahčuje ho.

Spôsob ako viesť je - nechať sa viesť.

(Odporúčam Vám vypočuť si celé toto zamyslenie tu, lebo som určite nedokázala zachytiť všetky myšlienky...)

Na záver reportáže sa s Vami rozlúčim s dvoma piesňami, ktoré zazneli na študentskej bohoslužbe.

Želám nám všetkým, aby sme boli vedenými ľuďmi, a ak to bude znamenať, že nám niekedy Pán Boh dá úlohu aj viesť, tak aby sme vedeli, kým sme, boli cieľavedomí, ale i pokorní, a mali múdrosť, kedy si máme stáť za názorom, a kedy ho máme opustiť.

Lenočka H.

Fotogalerie

Upozornění

Týden duchovní obnovy je zrušen z důvodu malého zájmu.

Oznámení

Spuštěno přihlašování na Adventistickou identitu a RAIL tour.

2. září

Zobrazit kalendář
Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.3461 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál