INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Reportáž ze studentské bohoslužby - Staň se požehnáním
Ostrava
20.4.2016 12:29Jana Pletková

Reportáž ze studentské bohoslužby - Staň se požehnáním

Druhé úterý v měsíci dubnu jsem měla možnost navštívit studentskou bohoslužbu jinde než v Brně. U vchodu do modlitebny v Mariánských Horách nás mile přivítal Niki Janek, který také rozdával lístečky s aktivitami ostravské INRIroad. Bohoslužba začala čtením žalmu a chválami, do kterých se zapojil celý sál. Po modlitbě nás zpěváci naučili novou píseň. Večerem provázela Esterka Poláková. Pozvala k sobě dopředu řečníka Honzu Havelku, brněnského studentského kazatele, a krátce ho představila. Honza ještě doplnil pár informací a poté se ujal slova. Staň se požehnáním

Téma bohoslužby bylo „Staň se požehnáním“. Na úvod Honza povyprávěl příběh, který nás všechny zasáhl. Byl o dvou pacientech v nemocnici. Jeden muž každý den hodinu barvitě líčil svému nemohoucímu sousedovi dění za oknem. Soused se vždy těšil na vyprávění, bylo to pro něj požehnáním. Jaké překvapení ho však čekalo, když zjistil, že za oknem je pouze holá zeď a jeho přítel byl slepý!

V Bibli máme mnoho textů popisujících požehnání. Jedním z nich je Gn 12,1-3. Hospodin nejenže Abramovi slibuje požehnání, ale samotný Abram se má stát požehnáním. Co to vlastně znamená? Řečník se dobře připravil a seznámil nás s výsledky své sondáže, jak lidé vnímají pojem „požehnání“ a co si pod ním představují. Pro někoho to znamená, že se mu daří, je spokojený se svým životem, pro jiného, že Bůh vede jeho život a vychovává ho. Rozesmál nás trošku kuriózní názor: Všechny karty jsou srdcové J. Podle biblického slovníku je definicí požehnání udělení (materiálního) dobra. Opakem je zlořečení nebo prokletí.

Co znamenalo požehnání pro Izraelce, se dočteme v 28. kapitole Páté knihy Mojžíšovy ve verších 1-14. Známým textem je také Áronovské požehnání (Nu 6,24-26), které si připomínáme zvláště při Památce večeře Páně. Dalšími biblickými postavami, které se měly stát požehnáním pro druhé, byli například Noe, Josef v Egyptě, král David, prorok Daniel nebo královna Ester. Je důležité si uvědomit, že tím, kdo žehná, je samotný Hospodin. I my se máme stát prostředníky Božího požehnání pro druhé, tedy Božím nástrojem. Staň se požehnáním

Posledním textem, který Honza otevřel, byla známá slova z Mt 25,31-46, kdy Ježíš rozdělí lidi na ovce a kozly podle toho, jak pomáhali nebo nepomáhali bližním. Ježíš se jakoby ptá: Měl někdo užitek z tvého náboženství? Usiloval jsi o prospěch druhých? Už dnes si můžeme odpovědět na tyto otázky. Přijměme Boží výzvu a nežijme sami pro sebe. Buďme prospěšní tam, kde se zrovna nacházíme.

V závěrečné modlitbě prosil Dan Kašlík Boha o požehnání pro Havelkovy, kteří se v průběhu prázdnin přestěhují do Ostravy. Zde bude Honza pokračovat ve své službě studentského pastora a bude mít na starosti i sbor Dětmarovice. Manželé Havelkovi dostali jako poděkování fotografickou knihu o životě v Ostravě a mapu. Tak jako v Brně i zde členové INRIroad zvali ostatní účastníky na nejrůznější akce.

Po skončení jsme se přesunuli nahoru do čajovny, kde bylo přichystáno pohoštění. Honza s Lenočkou odjížděli až ve 22h, takže bylo hodně času na povídání a poznávání se. Na závěr zbývá poděkovat Ostravákům za organizaci bohoslužby a vytvoření příjemné atmosféry. Našemu Otci patří velký dík za to, jak vede a používá mladé lidi ke službě.

                                                                                 VK

 

Plánované akce

  • V příštích 14 dnech se nic nekoná
Zobrazit kalendář
Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.1529 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál