INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Pražské studentské aktivity
Praha
21.2.2017 15:14Peter Polehna

Pražské studentské aktivity

Zeptáme-li se dnešních studentů v Praze, co dělají ve svém volném čase, zazní překvapivější odpověď, než starší generace zpravidla očekávají (a jejich představy o mladých lidech oplývají značnou představivostí). Totiž po zmíněné otázce nastane ticho. Ticho? Ano, ticho. Neboť dnešní studenti volným časem příliš nedisponují, a to také proto, že si na svá studia musí přivydělat, popřípadě ještě finančně vypomáhat rodině. O to cennější je nám jejich nasazování se v rámci aktivit soustředěných na společné prožívání víry.

            Tento semestr v Praze probíhá dvojí typ setkávání odpovídající též charakteru dvou pražských mládeží (sborů Smíchov a Vinohrady). Přičemž tyto aktivity sdružují v největší míře studenty učňovských oborů, středoškoláků i vysokoškoláků, ale taktéž ty vystudované již pracující i třeba s jejich rodiči.

            Nuže toho času lze zajímající se pozvat na studium Markova evangelia probíhající pod „záštitou“ unijní organizace INRI road, referuje o tom Natálie Turková, nebo si lze vybrat z každotýdenního setkávání Basementu, o čemž referuje Martin Pavlík. Dlužno dodat, že dané druhy setkávání vyvěrají ze spodu, z lidí procírkevních i (prozatím?) necírkevních, kteří ke svému tvořivému snažení nás kazatele „přizvali“. Jinak řečeno jde o prožívání víry s kazateli, nikoli kvůli upocenému burcování kazatelů. Což má svou váhu a přitažlivost, což svou autentičností zvěstně oslovuje. My v Praze se těšíme značné podpoře Českého sdružení i kazatelů s výbory sborů. Ani to nepokládáme za samozřejmé.  

INRIroad Praha studium bible

            Studium Bible INRI road Praha: Týden co týden se již od října každou středu v podvečer scházíme v užším kruhu v teple mého domova ke studiu Marka. Naše studium je zajímavé hned v několika ohledech. Jednak se scházíme v poměru mužů a žen blížícím se ke 3:1, což je v podstatě obrácený poměr, než s jakým se podle statistik v církvích běžně setkáváme. Sedíme vedle sebe idealisté a pragmatici, klademe si rozdílné otázky a nacházíme rozdílné odpovědi, přesto nebo proto se vytvořilo pevné jádro, ve kterém se provokujeme k přemýšlení a nebojíme se otevírat i ty nejpalčivější otázky. Ačkoli spolu nezřídka kdy nesouhlasíme, profilujeme se spíše jako skupina prorostlá vtipem a uvolněnou atmosférou. A pro mě je také velkým překvapením, že se nám daří plnit plán – za jeden semestr jsme se dokázali dostat do půlky evangelia, jsme na to náležitě hrdí a očekáváme zdárný průběh i v semestru letním, a tedy prostudování Markova evangelia za akademický rok.

            Basement 30: Co je to Basement? Na facebookových stránkách vysvětlujeme: „Jsme otevřené společenství, které usiluje o život podle křesťanských hodnot. Ne alternativa, náhražka či nadstavba. Jsme součástí rodiny věřících křesťanů, kteří mají Boha na prvním místě. Chceme být místem, kde se bude cítit dobře nejen věřící člověk, ale i ten, který je na začátku toho, co křesťané nazývají vírou. Chceme být inspirací pro nevěřící, hledající, tradiční věřící, i pro ty, kteří se nedokázali ztotožnit s tradiční církevní kulturou. Nebo tradiční církevní kultura s nimi.“  Nabízíme čtyři pravidelné elementy:

  • BASEMENT worship (worshipová ztišení provázána mluveným slovem)
  • BASEMENT studium (moderovaná přednáška s předními osobnostmi českého univerzitního prostředí o náboženských tématech)
  • BASEMENT bohoslužba (hledání aktuálních výzev křesťanského Písma s vybraným hostem)
  • BASEMENT chat (rozhovory se zajímavými osobnostmi z oblasti kultury, vědy, byznysu, politiky, či církve)

 Dvořák, N. Turková, M. Pavlík

Plánované akce

  • V příštích 14 dnech se nic nekoná
Zobrazit kalendář
Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.1431 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál