INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Jiří Moskala - Příběhy Boží milosti
Pro všechny
12.9.2019 13:22Lenka Michálková

Jiří Moskala - Příběhy Boží milosti

Kniha „Příběhy Boží milosti – Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše“ je další  knihou z edici „Teologie“. Knihu vydává Advent-Orion ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem a křesťanskou organizací INRIroad.

Lze ji číst jako uvedení do poselství těchto dvou biblických knih, ale také jako vhodné doplnění úkolů Sobotní školy na další čtvrtletí, což byl záměr se kterým kniha byla napsána. Věříme, že poslouží nejen učitelům a lidem studujícím Sobotní školu, ale také všem zájemcům o dobré poselství těchto starozákonních knih.


Kniha nabízí bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v Ezdráši a Nehemjáši objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu.

Knihy Ezdráš a Nehemjáš jsou vzácnými drahokamy. Je třeba je studovat a objevovat jejich krásu. Jsou jako zářící diamanty, které přinesou radost těm, kdo je ocení a kdo se z nich poučí. Pomáhají nám nahlédnout do napjatého zápasu mezi mocí Boží milosti a mocí hříchu. Tyto biblické knihy jsou důkazem, že Bůh může zvítězit, budou-li s ním lidé úzce spolupracovat. Pokud budeme Boha skutečně poslouchat a následovat jeho laskavé pokyny, pak i naše životy mohou být plné pokoje, radosti a blaha. Především však bude oslaveno Boží jméno. A to je poselstvím i těchto nevšedních starozákonních příběhů zaznamenaných v knize Ezdráše a Nehemjáše. Jejich poselství je stále aktuální.


JIŘÍ MOSKALA, THD, PHD, je děkanem a profesorem výkladu a teologie Starého zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě (Berrien Springs, Michigan, USA). V minulosti působil jako vysvěcený kazatel, administrátor, učitel a ředitel Teologického semináře CASD v České republice. Je členem řady teologických společností a je také autorem a editorem mnoha článků a knih v českém a anglickém jazyce a oblíbeným hostem na teologických konferencích a církevních setkáních. Zúčastnil se také několika archeologických expedic v Tell Jalulu v Jordánsku. V češtině mu vyšla doktorandská práce Kniha Daniel a makabejská teze (1995) a kniha Evangelium podle Mojžíše (2001) a ve slovenštině kniha Boží charakter a posledná generácia (2019). S manželkou a pěti dětmi žije v USA.


Kniha má 128 stran, formát 15 × 21 cm, je brožovaná a její cena je 130 Kč.

Knihu objednávejte u nakladatelství Advent-Orion.

 

Plánované akce

  • V příštích 14 dnech se nic nekoná
Zobrazit kalendář
Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.1533 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál