INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

INRI ROAD Křesťanská studentská organizace

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Adra brigáda Brno
Brno
24.3.2015 11:57Vedoucí Skupinek

Adra brigáda Brno

pozvanka na adra brigadu

27. - 31. 7. 2015

Všude kolem nás jsou lidé, kteří strádají. Všude kolem nás jsou také lidé, kteří říkají, že na tom nic nezměníš. Můžeš jim věřit, nebo se přidat k nám a společně můžeme zkusit udělat alespoň pár životů příjemnějšími a snesitelnějšími.

Matouš 5,16 - Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

P. S. jsme také na facebooku.

O ADRA brigádě

 • ADRA brigáda Brno je již tradiční dobrovolnická akce, kdy skupina převážně mladých lidí věnuje pět letních dní pomoci potřebným. Již po sedmé půjdeme do Brněnského hospice u sv. Alžběty, nově potom do azylového domu pro matky s dětmi Domov sv. Markéty a také nově budeme menší část času mít možnost trávit v Masarykově onkologickém ústavu.

 • V hospici budeme již tradičně pomáhat s umýváním oken a údržbou zahrady, v azylovém domě bude převažovat kontakt s dětmi a v onkologickém ústavu se budeme pokoušet zkrátit chvíle bolesti zpěvem, povídáním a hrami s pacienty.

 • Akci pořádá organizace ADRA ve spolupráci s křesťanskou studentskou organizací INRI road (naopak než v minulých letech).

 • Účastníci jsou většínou křesťané různých vyznání, víra v Boha však není podmínkou. Důležité je touha pomáhat a tolerance k ostatním.

Termín a místo konání

 • Hospic sv. Alžběty, Domov sv. Markéty a Masarykův onkologický ústav. Nepomáháme pouze pro náš dobrý pocit, ale především proto, že na tomto světě i v této zemi je spousta těch, co pomoc potřebují na různých místech.

 • 27. - 31. 7. 2015, cca 7 - 8 hodin denně (v pátek se obvykle končí dříve). Účast v hospici je možná od dvou do pěti dnů, v azylovém domově je nutná celou dobu a v onkologickém ústavu od jednoho dne.

 • Kapacita je celkem 25 účastníků na všechna 3 místa dohromady.

Jak to bude probíhat?

 • Dobrovolníci v hospici budou tak jako každý rok pomáhat s převážně manuálními pracemi a v případě zájmu i ve společenském kontaktu s klienty hospice. Tato skupina bude mít tak jako dřívější roky svého koordinátora. 

 • Dobrovolníci v azylovém domě budou převážně spolupracovat s dětmi, případně vypomohou s drobnějšími provozními věcmi (jako úklid a umytí hraček). Budou mít svého koordinátora - zakladatelku ADRA brigády v Brně, Pavlu Kobylkovou.

 • Dobrovolníci, kteří půjdou za pacienty na onkologii, tam nebudou trávit celý den, budou jim nabídnuty další možnosti pomoci ve zbytku dne. V nemocnici budou pod vedením koordinátorky Katky Hrdinkové.

Náplň ADRA brigády

 • Hospic: Manuální práce jako jsou úpravy záhonu, obnova nátěrů, oprava zdravotních pomůcek, přesazování květin, drobné úklidové práce aj. Uvítáme také dobrovolníky, kteří naváží kontakt s pacienty formou osobního setkání a povídání si, doprovod na zahradu apod. V případě zájmu kulturní program pro klienty hospice (výtvarná aktivita, společné zpívání, čtení aj.).

 • Azylový dům: Věnování se a vytváření programu pro děti, společenský kontakt, případné umývání a úklid hraček či co určí vedení domova (bude upřesněno začátkem května).

 • Onkologie: Zpěv, kontakt a hry s pacienty.
 • Společný nepracovní program: pro zájemce bude k dispozici odpolední a večerní doprovodný program (např. cestopis, stolní hry, komentovaná prohlídka Brna, táborák, sport, atd.).

Vize ADRA brigády

 • Každý může pomáhat, jde hlavně o to chtít. I lidé se zdravotním či jiným handicapem mohou potěšit ostatní svým úsměvěm. Máš-li nějaký takový handicap a chceš i tak pomoci, neboj se nám dát vědět, pokusíme se najít něco, odpovídající Tvým možnostem.

 • Nikdo není do ničeho nucen, nemusíš se tedy bát, že by Ti byly přiděleny činnosti proti Tvé vůli. Na druhou stranu očekáváme ochotu pomáhat a přiložit ruku k dílu.

 • Pro zájemce je nachystán dobrovolný společenský doplňkový program. Můžeš tak zažít i příjemné nepracovní chvíle, navázat nové přátelství, pobavit se, nebo se i něco nového dozvědět :) Na druhou stranu kdo chce "jen" pomáhat, "jen" pomáhá a jsme za to rádi. 

Strava, ubytování,  doprava a pojištění

 • Dobrovolníkům je strava bezplatně zajišťována. Máš-li speciální požadavky na stravu, dej nám prosím vědět.

 • Ubytování je bezplatně zajištěno v modlitebně CASD na Střední 10 (již od neděle 26. července 2015). Spacáky s sebou a pro jistotu i karimatky. Budou k dispozici nějaké nafukovací postele a matrace, ale je možné, že se na všechny nedostane.

 • Doprava do Brna a zpět není zajišťována ani hrazena. Našim dobrovolníkům budou zdarma zajištěny jízdenky na brněnskou MHD (do místa dobrovolničení a zpět) za každý den dobrovolnické práce.

 • Dobrovolníkům bude zdarma zajištěno pojištění ohledně výkonu dobrovolnické činnosti.

Podmínky účasti

 • věk alespoň 15 let.
 • trestní bezúhonost (vyhrazujeme si právo vyžadovat výpis z trestního rejstříku - do azylového domu je nutné)
 • ochota pomoci
 • motivace a schopnost nenechat se odradit
 • přiměřený zdravotní stav
 • spolehlivost 
 • tolerance a respekt k ostatním

Jak se přihlásit

 • Mailem na veronika.justrova@inriroad.org.

Minulé ročníky ADRA brigády

Více o dobrovolnictví

 • Kdo je dobrovolník?

 • Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.  

 • Co mi dobrovolnická práce může dát?

  • pohled na život z jiného úhlu pohledu
  • novou zkušenost
  • vědomí užitečnosti
  • vděčnost těch, kterým pomohu
  • uplatnit schopnosti, které se jinak nemají šanci projevit
 • Více o dobrovolnictví

   

 

Církev adventistů sedmého dne ADRA Railtour Za obzorem Youth for Jesus Adventist-laymen's services and industries AW Rádio Církev adventistů sedmého dne Česká republika Přišel zemřel zvítězil HopeTV Adventist World BibleTV Mládež.net Církev adventistů sedmého dne Slovensko
Page generated in 0.212 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál